Christchurch (4) v AFC Stoneham (2) 24.3.2018 - Tony Smith