AFC Stoneham (3) v United Services Portsmouth (2) 1.10.2016 - Tony Smith